Bel ons bij vragen +32 (0)9 364 84 69

Reconstructieve ingrepen

Reconstructieve ingrepen

Reconstructieve ingrepen

Als er weefselbeschadiging is ten gevolge van ongevallen, kankerchirurgie of ziekte, dan kan de plastische chirurg dit op creatieve manier vaak herstellen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat belangrijke weefsels niet komen bloot te liggen of kapot gaan. Dergelijke ingrepen heten “reconstructieve chirurgie”.
De mutualiteiten voorzien voor dergelijke operaties een tussenkomst, alsook de hospitalisatieverzekering. Een aangepast verslag zal u hiervoor bezorgd worden.

Borstreconstructie

Meer info over borstreconstructie.

Huidkanker

Hoewel dit soms onderschat wordt is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij de mens. Voor de meeste huidkankers geldt dat een chirurgische excisie van het letsel de enige mogelijke oplossing is om de maligne cellen voorgoed te verwijderen. Aangezien, om oncologische redenen, het belangrijk is om rondom een dergelijk letsel een veilige marge te voorzien worden snel vrij belangrijke defecten gecreëerd ter hoogte van de huid. Het is dan aan de plastisch chirurg om de meest esthetische oplossing te vinden.

Bij huidkankers zijn er 3 meest voorkomende soorten:

De eerste soort zijn gepigmenteerde (donkere) huidvlekjes die in geval van maligne melanoom levensbedreigend zijn.

Let er op als:

  • u heel veel pigmentvlekjes heeft (jaarlijkse foto-follow up bij de dermatoloog is raadzaam)
  • een vlekje van vorm of kleur verandert
  • vlekjes een erg grillige omtrek vertonen

Dergelijke letsels kunnen immers zeer klein zijn maar toch vrij snel uitzaaien. Na de chirurgische behandeling zijn er vaak weinig opties gezien het effect van medicatie, chemo- of radiotherapie niet zo efficient is op melanomen. Daarom is radicale wegname van alle tumorcellen de enige optie tot volledige genezing, en wordt in het begin vaak voor agressieve chirurgie geopteerd.

De twee andere soorten zijn basocellulaire of spinocellulaire carcinomata genoemd. Het betreft huidletsels die meestal ter hoogte van het aangezicht, maar ook op andere locaties van het lichaam kunnen voorkomen. Basocellulaire carcinomen, in tegenstelling tot spinocellulaire carcinomen, zullen in regel niet uitzaaien maar wel lokaal uitbreiden. Indien men te lang wacht met de excisie van een dergelijk letsel zal de lokale uitbreiding zorgen voor een functionele last en een esthetisch minder aantrekkelijk aspect. Wanneer men een dergelijk letsel te groot laat worden, zal het uiteindelijk toch chirurgisch verwijderd moeten worden, wat leidt tot grote defecten die dan met plastische chirurgische technieken moeten opgelost worden. Hier geldt dat dergelijke letsel dus best op tijd en met een veilige marge worden verwijderd zodanig dat de reconstructie nog esthetisch aanvaardbaar is met minder lange littekens.

Recent werd aangetoond dat bepaalde vormen van huidpeels (zie huidverjonging) mogelijks een preventief effect hebben op spino – en basocellulaire carcinomen.

Littekencorrectie

Soms kunnen de littekens zonder operatie verbeterd worden, bijvoorbeeld door middel van silicone- of druk therapie, of een remodellerende huidcrème. Elk geval dient dan ook individueel bekeken te worden.

Er bestaan meerdere operatie-technieken, maar het doel van de ingreep is het esthetisch aspect van het litteken te verbeteren en eventuele functionele hinder door contractie van het litteken op te heffen. Een litteken kan nooit volledig verwijderd worden.

Hiervoor wordt het litteken uitgesneden en tractieloos gesloten, zo nodig met behulp van een lokale huidplastiek (Z-plastie of W-plastie). Huidoverschot wordt hiervoor in de omgeving van het litteken gemobiliseerd en verschoven naar waar er huidtekort is.

Wanneer het litteken te groot is kan de excisie in meerdere sessies verricht worden (seriele excisie)

Een hypertroof litteken kan behandeld worden met injectie van corticosteroïden in het litteken, met als opzet de hypertrofie te verminderen en het litteken te versoepelen.

Bij keloïdvorming kan na excisie het litteken verder behandeld worden met kortstondige lokale radiotherapie, om recidivering te voorkomen.

Bij dermabrasie wordt een oppervlakkige laag van het litteken weggeschaafd, teneinde de contour te verbeteren.

Ook bij onregelmatigheden zoals acne-kratertjes in het gezicht kan door middel van vettransplantatie of lipofilling de depressie opgevuld worden.

Indien er tenslotte enkel een kleurverschil met de omgeving overblijft kan met medische pigmentatie van de huid nog verbeterd worden.

Reconstructies na ongevallen of tumoren of decubitus

Ongevallen kunnen gepaard gaan met botfracturen en letsels aan grote bloedvaten. Daarnaast kan ook een stuk bedekkend weefsel zoals huid met onderhuids vet verloren gaan.

Onmiddellijk na een ernstig ongeval is het belangrijk om eerst de vitale organen te behandelen, zoals hart, longen, bloedsomloop en hersenen.

Daarna richt men zich op letsels van de buik, de beenderen of de bloedvaten.

Deze organen en weefsels worden door gespecialiseerde chirurgen behandeld. Dit gebeurt vaak in samenspraak met een plastische chirurg, omdat bij verlies aan bedekkend weefsel, de beenderen, abdominale organen, bloedvaten of pezen terug moeten bedekt worden met gezond weefsel om te overleven.

Afhankelijk van het defect, gebeurt dit onmiddellijk, of na enkele dagen.

Daarna komt een ontstekingsfase van enkele weken waarin best niet geopereerd wordt.

Bij defecten of hinder kan daarna opnieuw een plastisch reconstructief chirurg geraadpleegd te worden.

Dit gezonde weefsel moet vaak op een andere plaats in het lichaam “genomen” worden en getransplanteerd naar het defect.

De laatste 20 jaar is er een grote vooruitgang geweest die ertoe geleid heeft weefsel te kunnen nemen dat men precies nodig heeft zonder veel schade na te laten aan de plaats waar het weefsel genomen wordt. Deze microchirurgische technieken laten bevoorbeeld toe om een stuk huid en onderliggend vetweefsel af te meten en te transplanteren naar een open botbreuk. Daarnaast is het ook mogelijk om van een stuk bindweefsel terug een pees te maken en die te tranplanteren naar een defect.

De chirurg zal met u de mogelijkheden bekijken.